Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

ĐẠI HỘI CHI BỘ

12/7/2017 10:51:13 AM
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 01/8/2017 của Đảng ủy xã Lê Hóa về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2017-2020. Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy xã Lê Hóa . H«m nay, ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2017, chóng ta träng thÓ tiÕn hµnh §¹i héi chi bé nhiÖm kú 2017-2020.

 

Đ/ c Nhung khai mạc Đại hội

Đội TNTP HCM chúc mừng ĐH

Đ/ c Nhung thông qua báo cáo chính trị

Đ/c Thanh phát biểu tham luận

Đ/c Tuấn phát biểu tham luận

Đ/c Lan phát biểu tham luận

Đ/c Chung phát biểu tham luận

Đ/c Lê Minh Huệ BT  Đảng bộ phát biểu ý kiến

Các đ/c bỏ phiếu bầu cử BCH

Ban kiểm phiếu làm việc

BCH nhiệm kỳ 2017-2020

BCH chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu

Thư kí thông qua nghị quyết ĐH

 

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình