Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác Tuần 44

6/15/2020 8:27:20 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

 TRƯỜNG THCS LÊ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 44     

(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/06/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

15/6

Sáng

- Làm việc BT

- Dạy theo TKB

- Làm việc BT

- Học theo TKB

Đ/c Châu

Chiều

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- HS K6, K8, K9 học bù

Đ/c Châu

Thứ Ba

16/6

Sáng

- Làm việc BT

 - Dạy theo TKB

- Làm việc BT

- Học theo TKB

Đ/c Châu

Chiều

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

 

Đ/c Châu

Thứ Tư

17/6

Sáng

- Làm việc BT

- Dạy theo TKB

- Làm việc BT

- Học theo TKB

Đ/c Châu

Chiều

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- HS K6 học bù

Đ/c Châu

Thứ Năm

18/6

Sáng

- Làm việc BT

- Dạy theo TKB

- Làm việc BT

- Học theo TKB

Đ/c Châu

Chiều

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

 

Đ/c Châu

Thứ Sáu

19/6

Sáng

- Làm việc BT

- Dạy theo TKB

- Làm việc BT

- Học theo TKB

Đ/c Châu

Chiều

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Giao ban (Từ 16)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

- Giao ban (Từ 16)

- Làm kiểm định (Từ 14h)

 

 

- Giao ban (Từ 16)

-

Đ/c Châu

Thứ Bảy

20/6

Sáng

- Làm việc BT

- Dạy theo TKB

- Làm việc BT

- Học theo TKB

Đ/c Châu

Chiều

 

 

 

 

Đ/c Châu

CN

21/6

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác Tuần 37 4/26/2020 3:02:16 PM

  Lịch công tác Tuần 35 4/13/2020 11:07:28 AM

  Lịch công tác Tuần 34 4/6/2020 8:56:35 AM

  Lịch công tác Tuần 33 3/31/2020 4:26:29 PM

  Lịch công tác Tuần 32 3/23/2020 3:02:53 PM

  Lịch công tác Tuần 31 3/16/2020 8:19:14 AM

  Lịch công tác Tuần 30 3/9/2020 8:00:37 AM

  Lịch công tác Tuần 29 3/2/2020 8:39:45 AM

  Lịch công tác Tuần 28 2/24/2020 8:49:01 AM

  Lịch công tác Tuần 27 2/18/2020 3:06:22 PM

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình