Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác Tuần 35

4/13/2020 11:07:28 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS LÊ HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 35     

(Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/04/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/4

Sáng

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Châu

Chiều

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Châu

Thứ Ba

14/4

Sáng

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Lan

Chiều

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Lan

Thứ Tư

15/4

Sáng

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Thanh

Chiều

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Thanh

Thứ Năm

16/4

Sáng

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Đào

Chiều

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Đào

Thứ Sáu

17/4

Sáng

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Thu

Chiều

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Thu

Thứ Bảy

18/4

Sáng

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Chung

Chiều

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Làm kiểm định

- Trực theo KH

- Làm kiểm định

- Nghỉ học

Đ/c Chung

CN

19/4

Sáng

- Trực theo KH

 

- Trực theo KH

 

Đ/c Tuấn

Chiều

- Trực theo KH

 

- Trực theo KH

 

Đ/c Tuấn

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác Tuần 34 4/6/2020 8:56:35 AM

  Lịch công tác Tuần 33 3/31/2020 4:26:29 PM

  Lịch công tác Tuần 32 3/23/2020 3:02:53 PM

  Lịch công tác Tuần 31 3/16/2020 8:19:14 AM

  Lịch công tác Tuần 30 3/9/2020 8:00:37 AM

  Lịch công tác Tuần 29 3/2/2020 8:39:45 AM

  Lịch công tác Tuần 28 2/24/2020 8:49:01 AM

  Lịch công tác Tuần 27 2/18/2020 3:06:22 PM

  Lịch công tác Tuần 26 2/18/2020 3:05:27 PM

  Lịch công tác Tuần 26 2/10/2020 9:44:46 AM

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình